>>> scroll naar beneden voor meer aanbod >>>

 

ontdekken en programmeren

Sugoi-groep

In de Sugoi-groep ontmoet je andere kinderen die ook 'anders denken' en (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn. We spelen, doen proefjes, onderzoekjes en ieder start een eigen project. Daarnaast is er elke week een onderwerp (psycho-educatie) waarop we samen ingaan. Daarbij gaan we samenwerken, onze grenzen opzoeken en je krijgt hulp als je dat nodig hebt. Bijvoorbeeld om door te zetten als iets moeilijk is, of dingen toch doen als je bang bent dat je ze niet kunt, of ergens een draai aan te geven als je het te saai voor woorden vindt ;).

De Sugoi-groep is geen school en we doen ook geen schoolse dingen, tenzij je daar zin in hebt in, bijvoorbeeld in een eigen project. Wat je er wel doet is omgaan met andere hoogbegaafde kinderen, je leert hoogbegaafdheid beter begrijpen en daardoor ook jezelf. We doen graag nieuwe dingen of doen dingen 'anders'. We werken samen en alleen. Door de activiteiten die we doen, werk je – bijna zonder dat je het merkt – aan zelfvertrouwen vergroten, oefenen met omgaan met faalangst en perfectionisme. We stellen doelen en evalueren ze, bekijken of het een idee is om met een plan te werken of juist niet, onderzoeken samen wat je kunt doen als je ergens niet uitkomt.

Waar ben je nieuwsgierig naar? Wat wil je doen of maken? We kijken hoe we daar mee aan de slag kunnen in de Sugoi-groep!

Voordat je gaat beginnen in de Sugoi-groep vindt er een intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt informatie uitgewisseld tussen je ouders en de begeleider van de groep. Ook maak je zelf kennis met de begeleider en de ruimte. Samen beslissen we daarna of deelname aan de groep goed voor je zou kunnen zijn. 

Kijk op de home-page voor actuele en komende groepen
voor leeftijden en data!

overleggen

creëren

individuele begeleiding

Bij Sugoi kunnen hoogbegaafde kinderen terecht voor individuele begeleiding rondom het hoogbegaafd zijn: psycho-educatie over wat het (voor jou) betekent om hoogbegaafd te zijn bijvoorbeeld. Of begeleiding op perfectionisme en/of faalangst, doorzetten, executieve functies. Ook kunnen boze buien een aanleiding vormen voor begeleiding. Tijdens de begeleiding gaan we niet alleen maar zitten praten, we gaan vaak spellen doen of bedenken andere activiteiten. Individuele begeleiding is er voor kinderen tussen de 5 en 18 jaar.

 

Na de intake werken we vanuit een individueel begeleidingsplan. Vaak maken we een combinatie met ouderbegeleiding en/of deelname aan een peer group (Sugoi-groep of Verbinders).

 
 

de verbinders – verbindingen maken en versterken in de verbinders-groep

 

Hoe kun je een kind helpen bij het leggen van verbindingen en tegelijkertijd aansluiten bij zijn of haar cognitieve honger? Of juist de cognitieve kant inzetten om de zintuigelijke en neuromotorische kant te versterken? Manon Bruning (ergotherapeut bij Eigenzinnig Evenwicht) en Ineke Teeninga (HB-specialist bij Sugoi Hoogbegaafd) geven antwoord op die vraag. We bundelen onze krachten in De Verbinders. We onderzoeken samen met de kinderen welke prikkels zij nodig hebben: prikkels voor zintuigen die je kent, prikkels voor zintuigen die minder bekend zijn, emotionele en cognitieve prikkels. Iedereen heeft andere combinaties van prikkels nodig om passende verbindingen aan te kunnen leggen in de hersenen. Kinderen gaan vooruit op dingen als: het uitvoeren en automatiseren van hande-lingen, het verbaliseren van gevoelens en denkstappen, taakinitiatie, responsinhibitie, doelgericht gedrag.

Op 5 vrijdagochtenden gaan we met een kleine groep ontwikkelings-gelijken op ontdekkingstocht. We gebruiken ons hele lichaam om te ontdekken welke hersenstraten er nog niet af zijn. Waar kunnen de verbindingen sterker, beter? En hoe maken we verbindingsweggetjes tot snelwegen? De kinderen krijgen inzicht en maken een plan om de nieuwe straten aan te leggen. Ze gaan testen of de werkhypothese die we in de groep hebben opgesteld (wat helpt jou?) ook echt werkt in de praktijk, op school of thuis. Na deze bijeenkomsten weet je kind (en jij als ouder én de leerkracht), op welke manier je kind op dit moment geholpen kan worden om de voor hem of haar lastige vaardigheden structureel te gaan verbeteren!

voor  kinderen die ondanks hun cognitieve mogelijkheden uitvallen op bepaalde taken, executieve functies of in gedrag.

Bekijk data en leeftijdsgroepen van actuele en geplande groepen op de homepage

Groepen starten doorgaans twee keer per schoolhaar: in september (of begin oktober) en in januari (of begin februari) en bestaan uit 5 bijeenkomsten plus een ouderbijeenkomst.

 

GirlPower

Een groep speciaal voor hoogbegaafde meiden! 
Stoere meiden, gevoelige meiden 
die willen weten hoe het
zit met hun hoogbegaafdheid en hun hoogsensitiviteit. Wat zijn je talenten, waar loop je tegen aan, waar kun je hulp bij gebruiken? En natuurlijk andere meiden ontmoeten, kletsen en dingen maken.
Om de week komen we bijelkaar. Een pot thee en lekkers,
een creatief project erbij en gezamelijk ontdekken over jezelf, over samenwerken en meer!

voor wie hoogbegaafde meiden vanaf groep 6 t/m brugklas 

wanneer vroege woensdagavond - 1 maal per 2 weken

kosten 175 euro voor 8 bijeenkomsten 

opgeven stuur een mail naar ineke@sugoi-hb.nl​

 

Chinese les

Nihao! Wil jij ook Chinees leren? Chinese is een hele leuke en lekker moeilijke taal. In 6 lessen werken we aan Chinees spreken, karakters lezen en schrijven en 'pinyin' lezen. Kom je mee doen? 

Begin 2017 gaat de introductiecursus weer van start, in mei start Chinees 2.

voor wie (hoog)begaafde kinderen vanaf groep 6
(neem contact op als uw kind in groep 5 zit en erg graag mee wil doen)

wanneer zaterdagochtenden van 9.45 tot 11.00 uur

kosten 121 euro voor 6 bijeenkomsten, inclusief studiemateriaal en BTW

opgeven stuur een mail naar ineke@sugoi-hb.nl

In de Chinese les ervaren veel kinderen wat ze op een gewone schooldag bijna niet ervaren: dat iets moeilijk kan zijn. En welk gevoel dat dan bij je oproept. Ga je het aan of ga je het uit de weg? Hoe pak je het aan, welke stappen moet je zetten?

Tijdens de lessen Chinees worden de kinderen begeleid op
leerstrategieën, omgaan met faalangst, doorzetten en samenwerken,
zodat ze hierin kunnen groeien.

 

TalentVaardig traject – executieve functies

 

Op school krijgen veel hoogbegaafde kinderen te horen dat
er problemen zijn met bijvoorbeeld plannen en organiseren, volgehouden aandacht (de korte spanningsboog) of taakinitiatie (starten met een taak). Dit zijn een aantal van de zogenoemde executieve functies (EF).
Vaak lijkt het inderdaad of een kind op dat vlak tegen dingen aanloopt. Zeer regelmatig blijken deze problemen met EF situatiegebonden te zijn of veroorzaakt worden door andere
factoren – bijvoorbeeld het gebrek aan leer- en werkstrategieën, faalangst of verveling door te gemakkelijke stof.

Het komt natuurlijk ook voor dat een kind wel daadwerkelijk
moeite met bepaalde executieve functies heeft.

Wilt u meer weten over dit traject, neem gerust contact op.
Mailadres en telefoonnummer vindt u onderaan de pagina.


Waarom een TalentVaardig traject?

Kinderen ervaren wel last van het moeite hebben met voldoen aan de verwachtingen

op het gebied van executieve functies. Samen gaan we op zoek naar waar het vandaan komt en of er inderdaad zwakke EF aan ten grondslag liggen. Als dat zo is, kunnen we hiermee aan het werk. Als dit niet zo is, gaan we aan de slag met de omliggende factoren.

Uitgangspunt is het verbeteren van de gehele situatie, uitgaande van realistische verwachtingen ten aanzien van bijvoorbeeld de leeftijd van het kind. Het is niet de bedoeling dat het kind alleen aan verandering werkt  – de omgeving speelt een minstens zo grote rol.

 

oudercursus Hoogbegaafd Thuis voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen

- basiskennis hoogbegaafdheid

- acceptatie

- ontwikkeling hb-kind

- gevoeligheid en intensiteit

- anders zijn

- mindset

- onderpresteren

- faalangst en perfectionisme
- dabrowski

- ruimte voor eigen inbreng en vragen

Wil je je kind beter begrijpen, meer weten over hoogbegaafdheid, de sfeer thuis verbeteren en je kind verder helpen? Doe dan mee aan de oudercursus!
De oudercursus Hoogbegaafd Thuis is bedoeld voor ouders van hoogbegaafde kinderen (en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong) in de basisschoolleeftijd. H
et opvoeden van hoogbegaafde kinderen brengt vaak extra uitdagingen en dilemma's met zich mee.

In de cursus krijg je als ouders wetenschappelijk onderbouwde informatie, verweven met praktische toepassingen hiervan. Ervaringen uitwisselen staat in het kader van de cursusstof en als ondersteuning of discussiemateriaal. In combinatie met de praktische coaching is de cursus ook een middel tot zelfreflectie en visie-ontwikkeling.

De oudercursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur.
De kosten hiervoor bedragen € 195,00.

heb je interesse of wil je meer weten, 
schrijf dan een mail naar ineke@sugoi-hb.nl

 

er is ook mogelijkheid om individuele ouderbegeleiding in te zetten bij opvoedvragen rondom hoogbegaafdheid, neem hiervoor contact op via mail of telefoon!  

vadercursus

Deze cursus omhelst dezelfde stof als de oudercursus (zie het kader rechts voor meer info), maar wordt speciaal aangeboden aan vaders. 

​De vorige editie van de vadercursus was volgens de deelnemende vaders een groot succes. Het opvallendst vonden zij dat ze het gedrag en de reacties van hun kinderen zo veel beter begrepen!

 

Heb je interesse, stuur dan een mail aan ineke@sugoi-hb.nl, dan hou ik je op de hoogte van data en tijden.

 
 

Bij Sugoi Hoogbegaafd kunt u ook terecht voor:

Individuele coaching, afname van de NSCCT capaciteitentest (COTAN-gecertificeerd).

Voor ouders is er elke eerste woensdag van de maand open inloop, u kunt een consult of adviesgesprek inplannen of een oudercursus op maat bespreken.

Voor professionals, scholen en organisaties zijn er onder andere: teamtraining HB in de klas,
workshop Echt Hoogbegaafd, adviesgesprek individuele situaties, verrijkingsmateriaal, verrijkingsgroep op school, afname NSCCT capaciteitentest.

Neem vrijblijvend contact op als u vragen heeft.
ineke@sugoi-hb.nl 

  • Facebook Basic

SITEMAP

hoogbegaafdheid    delphi-model
gevoeligheden
 
bel 06 4139 1096 of mail ineke@sugoi-hb.nl
ouders
- inloopochtenden
- oudercursus 'hoogbegaafd thuis'
- vadergroep 'hoogbegaafd thuis'
- coaching afgestemd op gezin
scholen en organisaties
- teamtraining 'HB in de klas'
- lezing/workshop 'echt hoogbegaafd'
- adviesgesprek individuele cases
- talentvaardig: executieve functies
- verrijkinsmateriaal
  • Facebook - Grey Circle
volg Sugoi Hoogbegaafd op Facebook voor laatste nieuws en activiteiten

© 2019 by sugoi - created with Wix.com